OGŁOSZENIE WYBORCZE

II ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Opolskim zaprasza na II ZEBRANIE WYBORCZE  wyborów do Komisji Zakładowej na kadencję 2018-2022 w dniu 27.03.2018 w  sali 154 Sala Jana II Dobrego przy ul. Oleskiej 48 o godz. 15.00.  Komisja Skrutacyjna w składzie: Jolanta Madej (Biblioteka Gł.), Andrzej Szczepaniak (Muzeum UO) , Maciej Makowski(Wydział Chemii) będzie zbierała głosy w dniach 22 – 26 marca 2018r.  Zapraszamy wszystkich członków naszego Związku do uczestnictwa w wyborach i zebraniu wyborczym.