…tablica honorująca “osoby zasłużone w walce o niepodległy byt państwa Polskiego” jest Tablicą wędrowną. Nie ma w naszym mieście należytego miejsca. Na razie...