W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Uniwersytetu Opolskiego i wszystkich członków naszego związku składamy serdeczne wyrazy współczucia kol. Andrzejowi Trzebuniakowi z powodu śmierci jego Ojca.