Poniżej zamieszczamy Stanowisko dotyczące wynagrodzeń dla osób niebędących
nauczycielami w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce

Stanowisko.pdf