III Pielgrzymka
NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
16 kwietnia 2011

16 kwietnia (sobota) Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego organizuje III pielgrzymkę dziękczynną do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W tym roku dziękować będziemy za beatyfikację Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 1 maja 2011 r. i beatyfikacje Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, w pierwszą rocznicę tego wydarzenia.
Zapraszamy członków Związku wraz z rodzinami. Organizacje związkowe posiadające sztandary zachęcamy do licznego udziału wraz z pocztami sztandarowymi.
Koszt przejazdu od jednej osoby wynosi 20 złotych (wyżywienie we własnym zakresie).
Program pielgrzymki:
– wyjazd z Opola o godz. 6:00 z placu za „Biedronką” przy ul. 1-go Maja w Opolu
– wyjazd z terenu organizują właściwe Oddziału ZR
– w godzinach przedpołudniowych złożenie wiązanki kwiatów przez przedstawicieli Opolskiej Solidarności przy krypcie śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Jego Małżonki Marii na Wawelu i zwiedzanie Krakowa
– z Krakowa przejazd do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
– godz. 14:45 zbiórka pocztów sztandarowych przy Bazylice
– godz. 15:00 Godzina Miłosierdzia Bożego
– godz. 15:30 Uroczysta Msza św. w intencji pielgrzymów Regionu Śląska Opolskiego