W październiku 2016 r. odbędzie się Narodowa Pielgrzymka do Rzymu pod hasłem „Gdzie chrzest, tam nadzieja” organizowana z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

Wspólnymi punktami pielgrzymek organizowanych przez polskie parafie będą Msze święte planowane w bazylikach rzymskich, audiencja z Ojcem Świętym oraz modlitwa Anioł Pański.

Region Śląsk Opolski NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd na pielgrzymkę z biurem turystycznym WERO TRAVEL w terminie 18.10 – 25.10.2016 r. Koszt pielgrzymki wynosi 1590 zł + 60 Euro. Zapisy do 30 września przyjmuje biuro podróży w Opolu ul. Krakowska 37, tel. 77 454 45 69, tel./fax 77 453 95 76, e-mail: biuro@verotravel.pl.

Informacji udziela również sekretariat ZR tel. 77 42 32 860 lub Marek Stelmach – regionalny koordynator pielgrzymek tel. 600 147 592.

Serdecznie zapraszam do wspólnego pielgrzymowania.

Marek Stelmach
Regionalny koordynator pielgrzymek

Pielgrzymka-do-Rzymu-2016-program-cz-I

Pielgrzymka-do-Rzymu-2016-program-cz-II