Uprzejmie informujemy, że w dn. 21.05.2014 ukonstytuowała się wybrana na kadencję 2014-2018 Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność
w składzie:

Stanisław Tomczyk – przewodniczący
Zbigniew Bitka – zastępca przewodniczącego
Wacław Grzybowski – sekretarz
Andrzej Trzebuniak – skarbnik
Tadeusz Majcherczyk – administrator strony WWW
Grażyna Dudka – członek

Komisja Rewizyjna:
Ryszard Pietrzak
Roman Szatanik
Magdalena Wielgoś
Andrzej Wolf

Delegatem do Krajowej Sekcji Nauki jest:
Wacław Grzybowski
Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu jest:
Stanisław Tomczyk

Do Rektorskiej Komisji Socjalnej:
sprawy socjalne – Andrzej Trzebuniak
sprawy mieszkaniowe – Stanisław Tomczyk