Uwaga!
Wszyscy członkowie Uczelnianego NSZZ Solidarność, którzy nie byli obecni w czwartek (22.04.2010) na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym proszeni są o udział w głosowaniu z urną.
Wybieramy:   1. Przewodniczącego NSZZ Solidarność UO
2. Członków Komisji Zakładowej
3. Komisję Rewizyjną
4. Delegata do KSN
5. Delegata na WZD Regionu Śl. Opolskiego
Powołana na zebraniu Komisja Skrutacyjna (Grażyna Dudka, Mariusz Sawicki, Alfred Wolny) będzie pełniła dyżur przy urnach wyborczych  w poniedziałek w dn.26.04.2010 w siedzibie naszego Związku w pokoju 9 (Oleska 48) w godz. 9:00 – 14:00
Prosimy o pilny udział w głosowaniu!