Artykuł jest głosem w dyskusji o powstającej nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Autorka zwraca uwagę na nieobecność w zapisach ustawy uregulowań dotyczących bibliotekarzy dyplomowanych oraz na niebezpieczeństwa z tym związane.

 

Czytaj artykuł…