Koleżanki i Koledzy,
Bardzo prosimy o  serdeczną pomoc  i wsparcie dla naszej Koleżanki Beaty Gołuchowskiej, która znalazła się w wielkiej potrzebie.