Komisja Zakładowa Z NSZZ „Solidarność”
w Uniwersytecie Opolskim

Szanowny Panie Przewodniczący,
Szanowne Koleżanki i Koledzy

Wzorem lat ubiegłych zwracam się z prośbą o pomoc w zbiórce 1% podatku lub darowizny dla mojego ciężko chorego, niepełnosprawnego dziecka Michałka Gołuchowskiego (13 lat), którego samotnie wychowuję, a który jest podopiecznym Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej (numer KRS 0000273196). Opis sytuacji życiowej znajduje się w Apelu o pomoc (w załączeniu) oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.rehabilitacjaopole.pl/pl/o-nas/nasi-podopieczni  Zgromadzone środki przeznaczę na zakup leków, pieluchomajtek oraz transport dziecka karetką do klinik poza Opolem na leczenie, które przynosi pozytywne efekty.
Samotne wychowywanie dziecka obarczonego dwoma zespołami ciężkich chorób neurologicznych, wymagającego stałej opieki i pomocy we wszystkich czynnościach życiowych, z napadami padaczkowymi w nocy, które stwarzają zagrożenie życia, nie komunikującego się z otoczeniem, to ogromny wysiłek i codzienne pokonywanie niezliczonej ilości barier, kosztem własnego zdrowia. Trudno w takiej sytuacji znaleźć czas i siły na zdobywanie środków finansowych, dlatego co roku jestem zmuszona prosić o wsparcie.

Z wyrazami szacunku i podziękowaniami za dotychczasową pomoc,
Beata Gołuchowska, mama Michałka