Serdecznie zapraszamy na:

Przegląd kolęd, pastorałek i polskich pieśni świątecznych
Przegląd ten odbywa się w ramach inicjatywy grupy nauczycieli opolskich szkół oraz organizacji społecznych i uniwersyteckich
pod ogólnym tytułem:
Jestem Polakiem i kocham swój kraj,
Opolski konkurs historyczny
Bliższe informacje na stronie