WSZECHNICA SOLIDARNOŚCI przy KZ NSZZ Solidarność Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na

Spotkanie z prof. Jerzym Robertem Nowakiem
“Stosunki Polsko-Żydowskie”