Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” oraz Zarząd Uczelniany ZNP w Uniwersytecie Opolskim wyrażają zaniepokojenie faktem, iż  na stanowisko Kanclerza UO wyznaczona jest osoba zaakceptowana przez JM Rektora bez zachowania procedur demokratycznych.

stanowisko-zw.-zawodowych_2012-(1)