Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność UO oraz Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej zapraszają na wykład Profesora Franciszka Marka pt.:

Polski charakter Górnego Śląska
w kontekście nazw miejscowych

Będzie to wykład w ramach Wszechnicy Solidarności z cyklu “Korzenie”

(w dniu 4 listopada 2009, o godz. 18.00, sala audytoryjna 249 UO, ul. Oleska 48)

Zobacz plakat: Franicszek-Marek