“REWOLUCJA I KONTRREWOLUCJA
w historii współczesnej”

6 grudnia 2018 (czwartek) godz. 17:00

Aula Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole

WSTĘP WOLNY