W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UO

przesyłamy serdeczne życzenia radości,

solidarności i zdrowia 

z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Jednocześnie gorąco i usilnie zapraszamy na Zebranie Wyborcze, na którym będziemy zgłaszać kandydatów do nowej Komisji i przegłosujemy zaproponowane kandydatury, w środę 23 kwietnia o godz. 13 wInstytucie Fizyki (przy ul. Oleskiej 48) w sali 160.