Uprzejmie informujemy, że w dn. 05.05.2010 ukonstytuowała się nowowybrana Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność.