Komisja wyborcza ogłasza, iż nastąpiła zmiana lokalizacji urny wyborczej. Głos można oddać w siedzibie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy UO, tj. pok. nr. 5 w DS Mrowisko, wejście od strony ul. Katowickiej. Dodatkowo informujemy, iż głosowanie będzie trwało do dnia 07.04.2023.