Delegaci na Krajowy Zjazd NSZZ “Solidarność”, który odbył się w dniach 26-27 maja 2022 roku w Zakopanem, ze zrozumieniem podeszli do problemów szkolnictwa wyższego i nauki podnoszonych przez Krajową Sekcję Nauki. W załączeniu przesyłam Apel XXX Krajowego Zjazdu Delegatów skierowany do Pana Prezydenta, Rządu RP i Parlamentarzystów w tej sprawie.