W załączeniu przesyłam stanowisko Przewodniczącego RSN Regionu Środkowowschodniego NSZZ “Solidarność” Pana Józefa Kaczora, w sprawie przywrócenia demokracji akademickiej.