Instrukcja skutecznego złożenia wniosku o legitymację członkowską NSZZ Solidarność:

  1. Wchodzimy na stronę Regionu Opolskiego: Solidarność Opole (solidarnosc.org.pl)
  2. Klikamy na  zdjęcie z legitymacją (prawa strona u góry). 
  3. Wypełniamy formularz do legitymacji.
  4. Całość papierowej dokumentacji dostarczamy do przewodniczącego KZ. I tutaj prośba, aby uczynili to możliwie wszyscy nowi członkowie razem. 
  5. Dokumenty idą do Gdańska, tam w ciągu miesiąca powinny być wydane legitymacje.
  6. Po odebraniu z Regionu Opolskiego wręczam je nowym Koleżankom i Kolegom. 

Alternatywnie można skorzystać z instrukcji zamieszczonej na naszej stronie:

Legitymacja NSZZ Solidarność