Instrukcja skutecznego złożenia wniosku o legitymację członkowską NSZZ Solidarność:

  1. Wchodzimy na stronę Regionu Opolskiego: Solidarność Opole (solidarnosc.org.pl)
  2. Klikamy na  zdjęcie z legitymacją (prawa strona u góry). 
  3. Wypełniamy w wersji papierowej dwa formularze. Pierwszy (niebieski) jest do legitymacji, drugi poniżej – na kartę paliwową LOTOS. Legitymacja elektroniczna + Lotos – Solidarność Opole (solidarnosc.org.pl)
  4. Wypełniamy ten wniosek na kartę paliwową tylko poprzez wpisanie imienia, nazwiska i składamy dwa podpisy w stosownych miejscach. 
  5. Całość papierowej dokumentacji dostarczamy do przewodniczącego KZ. I tutaj prośba, aby uczynili to możliwie wszyscy nowi członkowie razem. 
  6. Dokumenty idą do Gdańska, tam w ciągu miesiąca powinny być wydane legitymacje.
  7. Po odebraniu z Regionu Opolskiego wręczam je nowym Koleżankom i Kolegom. 

Alternatywnie można skorzystać z instrukcji zamieszczonej na naszej stronie:

Legitymacja NSZZ Solidarność

Karta LOTOS