Komunikat KZ NSZZ Solidarność na Uniwersytecie Opolskim

Szanowni Członkowie NSZZ Solidarność na Uniwersytecie Opolskim, zachęcamy do złożenia wniosku o wydanie legitymacji członkowskiej. Częściowo wypełniony wniosek do wypełnienia wraz ze wzorem znajduje się pod tym komunikatem.

Jednocześnie informujemy, iż rejestracja legitymacji upoważnia

do otrzymania karty rabatowej na stacjach LOTOS:

 

Karty rabatowe LOTOS

 

Wniosek do wypełnienia

Wniosek wypełniamy tylko w części pierwszej (niebieska tabela) + data i podpis. Klauzula informacyjna jest już wypełniona.

Wzór jak wypełnić

 

Wypełnione wnioski wraz z wnioskami o wydanie karty rabatowej LOTOS można składać w zaklejonej kopercie do skrzynki na drzwiach KZ NSZZ Solidarność na UO (pok. 9, Budynek Główny Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48, 45-052 OPOLE) lub bezpośrednio podczas dyżurów członków KZ lub wysyłać na adres:

KZ NSZZ Solidarność na UO
Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 48
45-052 OPOLE