Szanowni Członkowie NSZZ Solidarność na Uniwersytecie Opolskim, zachęcamy do złożenia wniosku o wydanie Karty rabatowej LOTOS. Wniosek do wypełnienia wraz ze wzorem znajduje się pod tym komunikatem.

Ważne! Do wydania karty rabatowej konieczne jest złożenie jednocześnie wniosku o legitymację członkowską: kliknij tu

 

Wniosek do wypełnienia

 Wniosek należy podpisać a w dwóch miejscach pod spodem.

Wzór jak wypełnić

Wypełnione wnioski wraz z wnioskami o wydanie legitymacji członkowskiej można składać w zaklejonej kopercie do skrzynki na drzwiach KZ NSZZ Solidarność na UO (pok. 9, Budynek Główny Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48, 45-052 OPOLE) lub bezpośrednio podczas dyżurów członków KZ lub wysyłać na adres:

KZ NSZZ Solidarność na UO
Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 48
45-052 OPOLE