Z przyjemnością informujemy, iż Przewodniczący KZ NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Opolskim, Stanisław Tomczyk został uhonorowany przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi.

SERDECZNIE GRATULUJEMY

Uzasadnienie:

„Od 2002 roku Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Opolskim.

Działacz społeczny, współpracujący z organizacjami patriotycznymi Opola i Opolszczyzny. W 2006 roku we współpracy z Opolskim Stowarzyszeniem Pamięci Narodowej, Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Politechniki Opolskiej, Instytutem Historii, Instytutem Śląskim w Opolu współorganizował konferencję  popularno–naukową w 35-rocznicę wysadzenia auli WSP przez braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków Dramat braci Kowalczyków – ślepy zaułek, czy początek opolskiej drogi do niepodległości – Opole. Był współorganizatorem wystawy Opolska droga do Niepodległości, która zgromadziła setki zainteresowanych, w tym młodzież szkolną i nauczycieli oraz mieszkańców Opolszczyzny.

W 2006 r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” podjęła uchwałę o zorganizowaniu działalności  Wszechnicy Solidarności , będącej kontynuacją działającej w latach 1980 -1981 inicjatywy opolskiej Solidarności. Stanisław Tomczyk był współinicjatorem i koordynatorem Wszechnicy. Wszechnica Solidarności ma cele kształcenia, wymiany myśli i poglądów członków Związku. Z czasem stała się miejscem spotkań środowisk patriotycznych Opolszczyzny. Zapraszanymi gośćmi , prelegentami byli politycy, pisarze, publicyści, naukowcy, dziennikarze, ludzie kultury. Do dzisiaj, odbyło się ponad 200 spotkań Wszechnicy w tym wiele przy dużej frekwencji (np. Jan Pietrzak, dr Paul Cameron).

Stanisław Tomczyk współpracuje z grupą nauczycieli opolskich szkół i uczelni. Wspólnie z Katarzyną Prądzyńską – nauczycielem PSP 7 w Opolu zainicjował i koordynuje Opolski Konkurs Historyczny „Jestem Polakiem i kocham swój kraj” – ogólnopolski konkurs na prezentację multimedialną skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Odbyły się 4 edycje konkursu (www.kochamswojkraj.pl), w każdej uczestniczy ok 300-600 uczniów. W ramach Konkursu odbyło się 5 edycji Opolskiego Przeglądu MuzycznegoŚpiewamy kolędy, pastorałki i polskie pieśni świąteczne”. Uczniowie – soliści, duety i zespoły pragną zdobyć Gwiazdę Betlejemską.

Stanisław Tomczyk jest członkiem  Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej i Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego „Polski Śląsk”. Współpracuje ze Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej. Brał udział w inicjatywach: „Tak dla Elektrowni”, „Tak dla Odry” oraz Ruchu Kontroli Wyborów.”

Sentencja postanowienia Prezydenta RP:

„za zasługi w działalności na rzecz edukacji historycznej i patriotycznej”