Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego w ramach regionalnych obchodów 43. rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych organizuje dla uczniów szkół podstawowych w województwie opolskim konkurs plastyczny: 43 urodziny NSZZ „Solidarność”.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:
1) klas I-III;
2) klas IV-VIII.

Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką artystyczną na papierze o formacie A3 (z wyłączeniem grafiki komputerowej).


Prace należy składać osobiście lub wysłać pocztą w terminie od 01.08.2023 do 20.09.2023 r.
na adres:
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego
ul. Księdza Konstantego Damrota 4, 45-064 Opole
z dopiskiem: Konkurs plastyczny „43 urodziny NSZZ „Solidarność”

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25.09.2023 r. na stronie internetowej http://www.solidarnosc.org.p/opole/.
Na laureatów trzech pierwszych miejsc w obydwu kategoriach czekają nagrody.
Zapraszamy do udziału!

regulamin-konkursu-plastycznego-2023 (Pobierz)

zalacznik-nr-1-do-regulaminu (Pobierz)