Komisja wyborcza NSZZ Solidarność przy UO, informuje, że uległ zmianie termin rozpoczęcia głosowania. Głosowanie rozpocznie się dnia 27.03.2023 (poniedziałek) i będzie trwało do 31.03.2023. Za uniedogodnienia przepraszamy.

Komisja wyborcza informuje, że do dnia dzisiejszego, tj. 21.03.2023, mamy jedno zgłoszenie kandydata na członka Komisji Zakładowej. Apelujemy do członków Naszej Organizacji o zgłaszanie kolejnych kandydatów.
Poniżej karta zgłoszenia.

Zgloszenie-kandydata-zgoda-kandydata_UOPobierz

Zgloszenie-kandydata-zgoda-kandydata_UOPobierz

Zakładowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący: Stanisław Tomczyk

Członkowie: Zbigniew Bitka, Andrzej Trzebuniak, Bartosz Zarychta,

informuje, iż w związku z brakiem kworum na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dnia 09.03.2023 zebranie było nieprawomocne. Jednocześnie Komisja Wyborcza podjęła decyzję o przeprowadzeniu wyborów przy użyciu urny.

Wybory odbędą się w dniach 23-31 marca 2023 w pokoju 166 Instytutu Fizyki.

Prosimy indywidualnie (e-mailowo lub telefonicznie) kontaktować się z naszym kolegą Andrzejem Trzebuniakiem
(Tel.: 604 619 273, E-mail: trzeba@uni.opole.pl).

Komisja Zakładowa apeluje o zgłaszanie się kandydatów na:

–Przewodniczącego Komisji,
-Członków Komisji,
-Członków Komisji Rewizyjnej,
-delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego,
-delegata na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki przy użyciu formularza załączonego poniżej.
Kandydatów prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go w formie elektronicznej na adres solidarnosc@uni.opole.pl lub dostarczenie do Komisji Wyborczej do dnia 22.03.2023 w formie papierowej.
UWAGA! Nadmieniamy, iż członkowie Komisji Zakładowej, tj. Stanisław Tomczyk oraz Wacław Grzybowski nie wyrazili zgody na kandydowanie na przewodniczącego lub/i członków Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy UO.