MONITOR NSZZ Solidarność przy UO

Wnioski/Pisma/Informacje wychodzące

Pismo KZ/18/2023 – w sprawie opłat za parkingi na terenie UO (11.12.2023)

Pismo KZ/17/2023 – w sprawie szerokiego dostępu pracowników UO do placówek służby zdrowia znajdujących się w gestii Uczelni (25.11.2023)

Pismo KZ/16/2023 – w sprawie udzielenia tymczasowego zwolnienia członkom do realizacji zadań związkowych (25.11.2023)

Pismo KZ/15/2023 – w sprawie udzielenia tymczasowego zwolnienia członkom do realizacji zadań związkowych (25.11.2023)

 

Pismo KZ/14/2023 – w sprawie wypłaty nagród MEiN(20.09.2023)

Załącznik – porozumienie

Załącznik – porozumienie końcowe (podpisane)

Pismo KZ/13/2023 – w sprawie opłaty parkingowej (20.09.2023)

Odpowiedź Kanclerza

Pismo KZ/12/2023 – w sprawie dalszych konsultacji pracowniczych regulaminu pracy zdalnej (20.09.2023)

Pismo KZ/11/2023 – w sprawie wątpliwości dot. ankiet studenckich (20.09.2023)

Pismo KZ/10/2023 – w sprawie dalszych konsultacji pracowniczych regulaminu pracy zdalnej (12.07.2023)

Pismo KZ/9/2023 – w sprawie wątpliwości dot. ankiet studenckich (04.07.2023)

Odpowiedź Prorektor ds. kształcenia
i studentów

Opinia Społecznego Inspektora Pracy 

Pismo KZ/8/2023 – informacja o stanie liczbowym (14.06.2023)

Pismo KZ/6/2023 – kandydatura do Komisji Socjalnej (13.06.2023)

Wniosek KZ/5/2023Wniosek o udzielenie informacji – kadra kierownicza, ponowny (12.06.2023)

Odpowiedź JM Rektora

Wniosek KZ/4/2023 – Wniosek o udzielenie inforamcji w sprawie Funduszu Socjalnego (06.06.2023)

Odpowiedź JM Rektora

Sprawozdanie za rok 2022

Wniosek KZ/3/2023 – Wniosek o udzielenie informacji w sprawie zdalnej pracy (18.05.2023)

Wniosek KZ/2/2023 – Wniosek o udzielenie informacji – kadra kierownicza (18.05.2023)

Wniosek KZ/1/2023 – Informacja o wynikach wyborów (17.05.2023)